top of page

BELASTINGCONSULENTEN

 • Fiscaliteit en belastingadvies (alle fiscale aangiftes, belastingen, voorafbetalingen en fiscale procedures,…)

 • BTW-aangiftes en btw-gerelateerde kwesties.

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen ? Neem dan contact met ons op. Graag geven wij u meer informatie !

ACCOUNTANTS

Wij beheren alle boekhoudingen (algemene, analytische, voor de vennootschappen,…). Wij stellen banlansen en
jaarrekeningen op, analyseren en publiceren deze, creëren en ondersteunen u bij het opstellen van uw financiële plannen.

 

Wenst u meer informatie ?

 

Aarzel dan niet ons te contacteren.

BOEKHOUDKUNDIGE SAMENWERKING

Wij stellen u 3 verschillende diensten voor het bijhouden van uw boekhouding :

 • We zorgen voor het volledige onderhoud van uw rekeningen en u stuurt ons maadelijks of driemaandelijks uw documenten toe.

 • U scant de boekhoudkundige documenten die ons rechtstreeks door onze software worden toegestuurd. We bieden u toegang zodat u uw boekhouding dagelijks kunt volgen. (situaties van de klanten en van de leveranciers, omzet en uitgaven.)

 • U boekt zelf en we zorgen voor het checken en de voorbereiding van de btw-aangiftes en van de jaarrekening.

ANDERE DIENSTEN

 • Oprichting van vennootschappen : Zorgvuldige analyse van uw project. (haalbaarheid, gewenste doelstellingen,…) en ondersteuning bij de oprichting van uw toekomstige vennootschap. Wij komen ook tussenbeide bij alle wijzigingen van de statuten, kapitaalverhogingen,
  vennootschapsomvormingen (opsplitsing, fusie, acquisitie, liquidatie,…)

 • Juridisch advies

 • Simulaties en verzoeken om kredieten en subsidies

 • Indiening van aanvraag tot aftrek van belastingen en indiening  van aanklacht

 • Beroep instelling en fiscale bemiddeling

 • Landgoed planning

bottom of page